Procus Tablemaker

Procus Tablemakerin avulla käyttäjä luo taulukkomalleja tuotetietojen esittämistä varten. Taulukkomallien avulla määritellään luettelon tuoteryhmäkohtainen tietosisältö. Samaa taulukkomallia käytetään yleensä useiden tuoteryhmien kohdalla, mutta tilanteista riippuen tarvitaan usein erilaisia taulukkomalleja halutun sisällön esittämiseksi.

Erilaisten taulukkomallien tarve kasvaa sitä mukaa kun tarve erilaisten valintakriteeritietojen esittämiseen kasvaa. Toisin sanoen mitä enemmän tuoteryhmät poikkeavat toisistaan sitä useampia taulukkomalleja tarvitaan loppukäyttäjän tarvitsemien tietojen esittämiseksi. Taulukkomallien käyttö nopeuttaa monipuolisten luettelojen tekemistä huomattavasti.

Taulukkomalli sisältää tiedon mitä tietokannan kenttää mikin taulukon kenttä vastaa. Näin ollen on mahdollista nähdä mihin tietokannan kenttään täytyy tehdä muutos, jos luettelon sisällössä on tarvetta korjauksille.