Procus Outliner

Procus Outliner on työkalu luetteloiden sisällysluetteloiden luomiseen ja hallintaan. Tällä työkalulla käyttäjä luo luettelon sisältölistan hyödyntäen olemassaolevaa web-hierarkiaa ja lisäämällä luettelon sisällysluetteloon myös muut luettelon sisällön kannalta olennaiset osat.

Procus Outliner toimii drag-and-drop periaatteella siten, että käyttäjä vetää web-hierarkiasta yksitellen ne hierarkian osat jotka hän haluaa luettelon sisällysluetteloon. Sisällysluettelon järjestys voi poiketa web-hierarkian järjestyksestä jos niin halutaan. Sisällysluetteloon voidaan lisätä web-hierarkiaan kuulumattomia osia, jolloin sisällysluettelo kuvaa valmiin painotuotteen.

Procus Outlinerin avulla voidaan tuoteryhmät ryhmittää helposti tuoteluetteloon haluttuun järjestykseeen web-hierarkiasta riippumatta. Samalla käyttäjä näkee sisällysluettelon hierarkiatasojen määrän luettelon eri kohdissa, jolloin luettelon tasapainoon saaminen nopeutuu merkittävästi.