Procus Dataloader 

Toisinaan on helpompi tehdä tuotetietojen fyysistä ylläpitoa esimerkiksi taulukkolaskimella kuin web-lomakkeilla, johtuen runsaasta kopioimis- tai leikkaa-liimaa-tarpeesta. Taulukkolaskimella on helppoa nopeasti täyttää esimerkiksi uuden tuoteryhmän tekniset tiedot, logistiikka tiedot jne., koska usein vain joku yksittäinen arvo muuttuu tuotteiden välillä. Tässä tilanteessa syntyy tarve saada helposti ja yksinkertaisesti siirrettyä tuotetietoja tietokannasta esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tai johonkin muuhun tavanomaiseen ohjelmaan ja takaisin tietokantaan.

Tähän tarpeeseen kehitimme Procus Dataloader modulin. Valittuaan haluamansa tuotteet käyttäjä voi itse määritellä mitkä kentät tietokannasta hän haluaa kopioida jatkokäsittelyä varten. Valittujen kenttien sisällöstä luodaan XML-tiedosto, joka on avattavissa suoraan esimerkiksi MS-Excelissä. Taulukkolaskimen puolella tehdään halutut muutokset/lisäykset tuotetietoihin, jonka jälkeen tiedosto voidaan lukea takaisin tietokantaan.

Procus Dataloader on tehokas työkalu henkilölle, joka jatkuvasti ylläpitää tuotetietoja ja joka tuntee tuotetietokannan sisällön.

Procus Dataloader:ia voidaan käyttää myös järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Käyttäjälle voidaan luoda rutiinit vakiomuotoisten XML-tiedostojen generoimista varten esimerkiksi tuotetietojen siirtämiseksi kolmansille osapuolille kuten tukkukaupoille tai asiakkaille.