Procus Basket

Procus Basket on Procus-tuoteperheen laajennus, jonka avulla loppukäyttäjä voi hyödyntää tietokannassa olevaa tuotetietoa yhä monipuolisemmin internetissä. Procus Basket:in avulla yritys voi parhaassa tapauksessa siirtää omia tehtäviään asiakkaan hoidettavaksi ja vieläpä siten, että asiakas pitää uudistusta myönteisenä.

Tuotetietokannassa olevan tuotetiedon hyödyntäminen Procus Basket:in avulla web-sivuilla edellyttää Procus Webcatalog:in käyttöä tuotehierarkian esittämisessä.

Procus Basket perustuu tuotelista-ajatteluun ja kyseisen listan hyödyntämiseen eri tarpeisiin. Procus Basket:ia voidaan verrata perinteisiin e-business toiminnallisuuksiin, mutta Procus Basket:in toiminnallisuuden pääpaino ei ole verkon kautta tapahtuvassa tilaamisessa, vaikka sekin toki on mahdollista. Procus Basket:in avulla loppukäyttäjälle/asiakkaalle luodaan mahdollisuudet yhdistellä tuotetietokannassa olevia tuotteita luetteloiksi ja listoiksi, joita hän voi käsitellä eri tavoin sen hetkisiä ja tulevia tarpeitaan ajatellen.

Procus Basket on markkinoinnin ja myynnin tärkeä työkalu aina kun asiakkaan tunnistaminen ja sitouttaminen, tuotetiedon monipuolinen jakaminen asiakkaalle ja jaetun tiedon oikeellisuus on olennaista yrityksen myynnin kehittymisen kannalta.

Keskeiset ominaisuudet

Asiakkaan tunnistaminen

Procus Basket sisältää asiakkaan rekisteröitymismahdollisuuden, jonka jälkeen hänet voidaan tunnistaa hänen vieraillessaan verkkosivuilla. Asiakkaan tunnistaminen mahdollistaa palvelujen räätälöimisen asiakkaan tarpeitten mukaan.

Tuotteiden kerääminen koriin

Procus Basket antaa rekisteröityneille käyttäjille mahdollisuuden kerätä tuotetietokannassa olevia tuotteita koriin. Kori toimii tuotelistana, jota käyttäjä voi muokata halunsa mukaan. Luonnollisesti korista voidaan myös poistaa tuotteita tarpeen mukaan.

Korien luominen ja tallettaminen

Korin luomisen yhtedessä korille voidaan antaa tyyppi ja kuvaus. Näin käyttäjä voi hallinnoida suurtakin määrä erilaisia tallettamiaan koreja tarpeen mukaan. Esimerkiksi suunnittelija voi kerätä ja tallettaa jonkin suunnittelukohteen komponentit yhteen koriin ja toisen kohteen toiseen. Saatuaan suunnitelmansa riittävän pitkälle hän voi lähettää korin sisällön tarjouspyyntönä esimerkiksi sähköpostin liitteenä.

Korin tietojen muuttaminen

Käyttäjä voi muokata koriensa tietoja milloin vain. Kirjauduttuaan tuotetietokantaan käyttäjätunnuksellaan käyttäjä voi avata korinsa ja muuttaa sen/niiden sisältöä. Käyttäjä voi lisätä tai poistaa tuotteita, muuttaa tuotteiden määriä, vaihtaa korin tyyppiä, muuttaa korin kuvausta tai nimeä tai vaikka poistaa koko korin.

Korin sisällön lähettäminen sähköpostin liitteenä

Käyttäjä voi lähettää korin sisällön sähköpostin liitteenä erittäin helposti. Kun kori on avattu, yhtenä toimintona on korin lähettäminen. Sähköpostilomakkeen täyttämisen jälkeen järjestelmä luo automaattisesti korin sisällöstä liitteen. Tämä liite on mahdollista avata suoraan Procus Quotation:issa tarjouksen tekemistä varten.

Asiakaskohtainen luettelo

Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus luoda itselleen henkilökohtainen tuoteluettelo. Tämä toiminnallisuus on käyttökelpoinen kun tuotevalikoma on suuri ja koostuu useista toisistaan poikkeavista kokonaisuuksista, jotka kaikki eivät välttämättä palvele samaa käyttäjää. Tällöin saataa syntyä tarve pienentää tuotevalikoimaa tarvittavien tuotteiden löytämisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Tilaaminen (Korin laajennus)

Tarvittaessa voidaan Procus Basket:in ominaisuuksia hyödyntää myös tuotteiden tilaamisessa. Tällöin korin tyyppi muutetaan tilaukseksi ja sisältö muutetaan yrityksen tilausjärjestelmän mukaiseksi tiedostoksi.