Procus Pdf

Yhä useampi yritys haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden ladata pdf-dokumentteja verkkosivuiltaan esimerkiksi tulostamista varten. Kun asiakas on löytänyt haluamansa tuotteen on hänen helppoa tulostaa tuotteen tiedot tuotekorttina, jolloin myös tuotteen tekniset tiedot ovat helposti saatavilla. Ongelmaksi muodostuu useimmiten tuotekorttien ylläpito. Tähän ongelmaan olemme kehittäneet Procus Pdf modulin.

Procus Pdf on moduli, jonka avulla tietokannan sisällöstä luodaan automaattisesti pdf-dokumentteja. Pdf:n luominen Procus Pdf:n avulla tapahtuu sillä hetkellä kun käyttäjä haluaa ladata pdf-dokumentin itselleen. Pdf-dokumentteja ei varastoida mihinkään, vaan dokumentti syntyy pyydettäessä. Tällöin dokumentin tiedot ovat aina ajan tasalla ja samassa muodossa kuin tietokannassakin/web-sivuilla.

Ylivoimainen tehokkuus

Lasketaan esimerkki. Yritys toimii perinteisellä tavalla ja ylläpitää tuotekorttejaan manuaalisesti. Yrityksellä on tuotetietokannassaan 5 000 tuotetta, joista pitäisi olla tuotekortti. Tuotteita viedään useisiin maihin, joten tuotekortit pitäisi ylläpitää ja päivittää viidellä kielellä. Toisin sanoen päivitettäviä tuotekortteja on 25 000. Joka vuosi muutoksia kohdistuu keskimäärin joka kolmanteen tuotteeseen. Suurin osa muutoksista on pieniä, joten yhden uuden pdf-tuotekortin tekoon menee vain viisi minuuttia. Vuosittan yrityksessä siis tehdään yli 8 300 pdf-tuotekorttia, johon kuluu aikaa lähes 700 tuntia. Se vastaa yli neljää miestyökuukautta!

Procus Pdf:n avulla tämä työmäärä säästyy ja virheitä ei tule.

Jos yrityksessä tehdään esimerkiksi graafisen ilmeen muutos, niin se tarkoittaa kaikkien tuotekorttien uusimista. Ylläolevassa esimerkissä se tarkoittaisi käsin tehtynä pelkkänä päivitysoperaationa yli yhden miestyövuoden rupeamaa. Procus Pdf:n avulla muutokset tehtäisiin vain määrittelytiedostoihin ja kaikki olisi valmiina parissa päivässä. Procus Pdf maksaa itsensä takaisin hetkessä ja sen avulla on mahdollista tehdä asioita, joihin perinteisin menetelmin ei ole voitu ryhtyä.