Procus Assortment

Procus Assortment on erittäin tehokas moduli erilaisten sortimenttien hallintaan. Sen avulla on mahdollista esittää erilaisia samassa hierarkiassa esiintyviä sortimentteja. Tavanomaisin tapa hyödyntää Procus Assortment -modulia ovat eri kielillä esitettävät web-sivut. Kaikki tuotteenne eivät välttämättä ole myytävänä kaikilla markkinoilla syystä tai toisesta, mutta kuitenkin on erittäin käytännöllistä käyttää samaa tietokantaa ja jopa samaa hierarkiaa eri maissa. Sortimenttiajattelua voidaan käyttää myös asiakaskohtaisesti. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi tehdä nettohinnasto vain niistä tuotteista, jotka häntä kiinnostavat.

Keskeiset ominaisuudet

Sortimentin luominen

Yleensä sortimentin pohjaksi otetaan joko koko hierarkia tai joku aikaisempi sortimentti. Ylläpitotyökalun avulla määritellään mitkä tuoteryhmät kuuluvat kyseiseen sortimenttiin tai mennään jopa tuotetasolle valitsemaan sortimenttiin haluttavat tuotteet. Sortimentille annetaan nimi, jonka jälkeen kyseinen sortimentti on käytettävissä. Sortimentille voidaan myös määritellä voimassaoloaika, jonka jälkeen kyseinen sortimentti lakkaa olemasta.

Sortimentin ylläpito

Kun sortimentti on olemassa, niin sen ylläpito on yksinkertaista. Haetaan esiin haluttu sortimentti ja check-box -tyyppisellä ylläpitotyökalulla joko poistetaan tai lisätään tuotteita tai tuoteryhmiä sortimenttiin. Ylläpitotyökalulla voidaan käsitellä useita eri sortimentteja yhtäaikaa. Kun valinnat on tehty, niin muutokset talletetaan. Sortimenttia voidaan ylläpitää ilman että sitä julkaistaan. Tällöin esimerkiksi uuden maakohtaisen sortimentin valmistelu voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen ko. kielellä avattavien sivujen valmistumista.