Procus Webcatalog

Procus Webcatalog on Procus-tuoteperheen monipuolinen web-julkaisumoduuli, jonka avulla tietokannassa oleva tuotetieto julkaistaan internetissä. Procus Webcatalog:in avulla saavutetaan web-ympäristössä merkittäviä tuotetiedon julkaisemiseen liittyviä säästöjä.

Procus Webcatalog perustuu reaaliaikaiseen tuotetietokannan sisällön julkaisemiseen. Procus Webcatalog:in avulla tuotesivut ovat dynaamisia, joten erillistä web-tuotesivujen tietojen ylläpitoa ei tarvita, vaan sivuilla julkaistun tuotetiedon ylläpito tapahtuu tuotetietokannan ylläpidon yhteydessä. Jokainen tuotesivu luodaan juuri silloin kun loppukäyttäjä hakee tietoja. Näin loppukäyttäjällä on aina käytössään uusimmat tuotetiedot.

Procus-tuotteet ovat parhaimmillaan silloin kun yrityksen tuotteisto on laaja ja tuotetietoa halutaan julkaista monipuolisesti eri medioita hyödyntäen. Procus Webcatalog on markkinoinnin ja myynnin tärkeä työkalu aina kun tuotetiedon monipuolinen jakaminen ja jaetun tiedon oikeellisuus on olennaista yrityksen myynnin kehittymisen kannalta.

Tuotetietokannassa olevan tuotetiedon julkaiseminen web-sivuilla edellyttää Procus Hierarchy:n käyttöä tuotehierarkian toteuttamisessa. Kun tuotehierarkia on luotu joko kokonaan tai osittain voidaan tuotetieto julkaista.

Keskeiset ominaisuudet

Tuotetiedon hakeminen

Procus Webcatalog sisältää monipuoliset tuoteluetteloiden ja -tietojen selailu- ja hakuominaisuudet. Tietoja voidaan hakea hierarkian mukaisesti sivuja selailemalla tai vapaata tekstihakua hyödyntäen.

Hierarkiaa voidaan selata kahdella eri tavalla riippuen siitä kumman loppukäyttäjä kokee miellyttävämmäksi. Toinen menetelmä on windows-tyyppinen kansio-hierarkia, jossa kansion avaaminen tuo kyseisen kansion sisällön esiin hierarkiaan. Toinen tapa on siirtyä hierarkiatasolta seuraavalle sivulla olevien linkkien kautta, jolloin hierarkiatasoihin liitetty informaatio näkyy loppukayttäjälle.

Vapaa tekstihaku voi kohdistua joko koko tuotetietokantaan tai se voidaan rajata kohdistumaan vain otsikkotasoihin. Lopputuloksena on lista sivuista, joilla haussa annettu merkkijono esiintyy. Joillekin asiakkaillemme olemme räätälöineet heidän haluamansa hakumoottorin, jolloin haku tapahtuu useiden voimassaolokriteerien pohjalta.

Kieliversiot

Procus Webcatalog tukee saumattomasti useiden eri kielisten sivustojen yhtäaikaista käyttöä. Yrityksen verkkosivustot voivat sisältää halutun määrän eri kielisiä tuotesivustoja, jotka kaikki hyödyntävät samaa tuotetietokantaa. Eri markkina-alueilla saatetaan tarvita erilaiset tuotekokonaisuudet, joiden rakenteita/hierarkioita on tarpeen ylläpitää ko. markkina-alueelta käsin. Tämä ei tuota ongelmia, koska rakenteiden luominen ja ylläpitäminen tapahtuu web-lomakkeiden avulla.

Julkaiseminen älypuhelimille ja tableteille

Julkaiseminen mobiililaitteille vaatii web-julkaisemisen uudelleenajattelua, sillä mobiililaitteiden näytön koko asettaa merkittäviä rajoituksia. Jos olet käyttänyt perinteisiä web-sivuja älypuhelimella tiedät, että asioiden löytäminen ja hyödyntäminen on vaivalloista. Käyttäjä joutuu zoomaamaan näkymää edestakaisin ja kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa.

Web-sivusto kannattaa sovittaa mobiililaitteille sopivaksi ainakin niiltä osin, joita uskotaan käytettävän älypuhelimilla ja tableteilla. Asiakkaittemme kohdalla tämä tarkoittaa usein juuri web-sivuston tuoteosiota. Procus Webcatalogin laajennuksen avulla voitte julkaista tuotetietonne mobiililaitteille optimoituna. Olemme perehtyneet mobiilijulkaisemiseen ja toteuttaneet hyviä ja käyttökelpoisia ratkaisuja asiakkaillemme.

Asiakaskohtaiset verkkosivut

Procus-tuotteiden avulla on mahdollista luoda myös asiakaskohtaisia tuotesivustoja. Mikäli käytössä on Procus Webcatalog:in lisäksi Procus Basket, voidaan sivuston käyttäjille tarjota rekisteröitymismahdollisuus ja siten tunnistaa heidät.

Rekisteröityneille käyttäjille on mahdollista tarjota useita lisäpalveluja, kuten käyttäjien itsensä itselleen muokkaamien luetteloiden luominen, selailu ja hallinta, asiakaskohtaiset hinnastot, tarjouspyynnön lähettäminen, tuotteiden tarkemmat tekniset tiedot jne.