Procus-ohjelmistot

On ohjelmistokokonaisuus, joka on tarkoitettu myynnin ja markkinoinnin tarvitsemaan tuotetiedonhallintaan ja -julkaisemiseen. Procus-ohjelmistot on oikea ratkaisu silloin, kun kyseessä on tuotetieto, joka on tarkoitettu asiakkaillenne julkaistavaksi tai jota myynti ja markkinointi tarvitsevat.

Vaikka Procus-ohjelmistot on itsenäinen keskitetty tuotetiedonhallintajarjestelmä, niin se myös samalla täydentää yrityksenne tuotannonohjausjärjestelmää. Tuotannonohjausjärjestelmiä ei ole kehitetty myynnin ja markkinoinnin tuotetiedonhallinan tarpeiden näkökulmasta, joten on paljon tuotteisiin liittyvää teknistä ja markkinoinnillista sisältöä, jota ERP:in puolelle ei voida laittaa eikä siellä ylläpitää.

ohjelmistotuotteet.png

Procus-ohjelmistot on kehitetty web-ympäristöä silmälläpitäen. Tuotekehityksemme lähtökohtana on käyttää mahdollisimman standardeja ratkaisuja, jotta ohjelmistojen käyttö sekä ylläpito olisi yksinkertaista ja luotettavaa laitteista ja varusohjelmista riippumatta.

Asiakaskohtaiset sovellukset

Tuotteistettujen Procus-ohjelmistomodulien lisäksi tarjoamme asiakaskohtaisia web-sovelluksia. Tuotetietoja voidaan ja on syytäkin hyödyntää erilaisin tavoin. Usein kyse on erikoisohjelmistoista jonkin teknisen laskennan ongelman ratkaisemiseen, joka liittyy tuotetietokannan sisällön hyödyntämiseen.

Kehitämme tällaisia sovelluksia asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta yritysten sisäiseen ja julkiseen käyttöön.Tuotekonfiguraattoreiden ja erilaisten laskureiden avulla autetaan  asiakasta ja samalla helpottaa yrityksen omien asiantuntijaresurssien työtaakkaa.

Tietokantajulkaiseminen

Suuri osa tuotetietoihin perustuvasta markkinointimateriaalin tuotannosta voidaan automatisoida. Prosessien järkeistämisellä saavutetaan myös huomattavia säästöjä. Tällä tietokantajulkaisemisen alueella olemme pioneereja. Olemme kehittäneet työkalut ja -menetelmät, joiden avulla monisatasivuisen julkaisun nopeasti muuttuvat tiedot siirretään sivuille juuri ennen julkaisun painamista.

Tällä tavoin hinnat, uusimmat tuotteet tai muut tuoreimmat tiedot saadaan pidettyä myös painotuotteissa ajan tasalla. Tietokannasta tehtävä julkaisu syntyy nopeasti ja tehokkasti. Hyviä esimerkkejä tietokantajulkaisemisen käyttökohteista ovat tuoteluettelot, hinnastot, etiketit, kuvastot, matrikkelit, jne.

Tietokantajulkaisemisen hyödyntäminen web-sivujen yhteydessä mahdollistaa staattisista web-sivuista luopumisen. Tällöin tietokantaan tekemänne muutokset näkyvät välittömästi yrityksenne julkaistuilla sivuilla ilman eri toimenpiteitä. Web-sivuilla näkyvät tiedot ovat aina ajan tasalla parantaen asiakaspalvelua ja vähentäen sivujen ylläpitotyötä. Nykyään yhä useammin web-sivujen julkaisemisessa otetaan huomioon myös älypuhelimet ja tabletit. Toteutamme asiakkaillemme myös nämä mobiililaitteille optimoidut tietokantajulkaistut tuotesivut.

Oheiset modulikuvaukset kertovat keskeisiä asioita kustakin modulista. Useat modulit ovat kuitenkin joustavasti räätälöitävissä erilaisiin tarpeisiin, joten ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Procus modulit